Vítejte na stránkách ZKO Opočno 

Jsme kynologická organizace s dlouholetou tradicí v kynologickém sportu. Působíme na cvičišti "Lišťovina " v Opočně pod Orlickými horami, v areálu bývalého fotbalového hřiště, kam jsme se přestěhovali z nedaleké Dobrušky v roce 1993. Máme zde výborné zázemí pro výcvik a klubovnu. Zabýváme se sportovní kynologií a výcvikem psů všech plemen. Cvičíme každou neděli od 9:00 hodin. Zájemci o výcvik mohou přijít v kteroukoliv neděli dopoledne na naše cvičiště, kde dostanou bližší informace. 

 

V září roku 2018 oslaví Základní kynologická organizace Opočno 25 let své činnosti

Základní kynologická organizace Opočno vznikla v roce 1993 po rozpuštění tehdejší kynologické organizace Dobruška, kde pozemek cvičiště tehdejší Zko byl v rámci restitucí navrácen původnímu majiteli panu Kroupovi z Provozských dolů, který odkoupil klubovnu, která na pozemku stála. Bývalí členové Zko Dobruška p.Dolejší s p.Kubešem začali proto shánět vhodný pozemek v okolí Dobrušky, pro zřízení nového cvičiště a objevili opuštěný fotbalový stadion v Opočně v Lišťovině. Po jednání s TJ Opočno se podařilo odkoupit staré kabiny a po jednání s MÚ Opočno jakožto vlastníkem po-zemku se sjednal dlouhodobý pronájem hřiště. Celý areál včetně kabin byl značně zdevastován, a proto si vyžádal velké úsilí členů Zko Opočno k jeho zprovoznění. Potřeba byly i nemalé finanční pro-středky, které se sháněly kde se dalo. Sehnalo se i několik sponzorůdíky jejichž sponzorským da-rům bylo možno zafinancovat veškeré potřebné opravy  areálu. Byla opravena přístupová komuni-kace, zrekonstruována stará budova kabin, zavedena elektřina, zavedena voda, vybudováno WC, vybudován venkovní přístřešek , umístěna buňka na nářadí, postaveny nové odkládací kotce, nové překážky pro psy a také provedeny celkové terénní úpravy. V roce 2012 byla provedena opět celková rekonstrukce cvičiště a parkoviště. Za celou dobu činnosti se ve výboru Zko Opočno vystřídalo něko-lik lidí. Předsedové - Dolejší, který v začáktu vykovánaval i funkci hospodáře, Novák, Lepš, Čejka,Sto-janová, Smrček. Hospodář - Benz, Bártl, Dolejší, Stuchlík. Jednatel - Reško. Poradce chovu - Štěpánek, Růžička. Hlavní výcvikář - Kubeš. Naše organizace měla v minulosti 45-50 členů. V současné době se počet členů ustálil na 21. Nebráníme se však přijímání nových členů z řad zájemců o výcvik a kynologii. Za celou dobu činnosti máme i řadu úspěchů jak na výstavách psů, tak na soutěžích ve sportovní kynologii. Nejúspěšnější z našich členů je p.Kubeš Jiří, který reprezentoval celkem sedm-krát naší organizaci na mistrovstvích světa ve sportovní kynologii a obsadil zde velmi pěkné 22. místo ze 139 startujících z 29 zemí světa. Je také mezinárodním rozhodčím pro výkon psů. V roce 2012 a 2013 se stala Jana Kubešová mistryní mládeže ve výkonu psů a to pokaždé s jiným psem. Na mis-trovství mládeže 2013 měla naše organizace dvě závodnice a na druhém místě se umístila další naše členka Adéla Šenková. Tím společně vyhráli všechny disciplíny a družstvo královehradeckého kraje díky tomu bylo nejúspěšnější z celé republiky. Za celou dobu cvičiště v Opočně složilo vrcholové zkoušky třetího stupně dvanáct psovodů. Tyto vrcholové zkoušky jsou svojí náročností tak těžké, že ne každý je schopen je splnit. Nyní má nakročeno k získání této vrcholové zkoušky třetího stupně Jan Adam, který tuto zkoušku bude absolvovat již se svým druhým psem. V současné době provádíme 2krát do roka kurzy základní poslušnosti pro veřejnost. Účastníci těchto kurzů jsou seznámeni se základy teorie a praxe výchovy a výcviků psů. Uvítáme každého se zájmem o výcvik a kynologi bez rozdílů plemene.