Aktuality

Výroční členská schůze

13.1.2019 Zveme tímto všechny členy ZKO Opočno na výroční členskou schůzi, která se koná 1.2.2018 v opočenské restauraci Jordánek od 17:00 hodin.

Úhrada členských příspěvků

20.11.2018 Informace pro všechny členy ZKO Opočno - Je možno již platit členské příspěvky na rok 2019. Příspěvky je nutno mít zaplaceny do konce roku 2018,aby se popřípadně upravil seznam členů pro ČKS.Pokud by někdo věděl,že chce členství ukončit a že již nebude chodit cvičit,dejte nám prosím taktéž vědět do konce roku 2018.Příspěvky vybírá Gabriela Malá nebo Julek Reško.

Sportovně-naučná stezka

1.9.2018 start od 9 do 10 hodin na nádvoří zámku, ukončení v Lišťovině. Procházka s plněním zábavných úkolů z historie města, přírody i sportovních disciplín, ukázky výcviku psů apod.

Podzimní kurz základní poslušnosti

16.9.2018 bude zahájen podzimní kurz základní poslušnosti. Účastníci kurzu absolvují celkem deset lekcí, kde budou seznámeni se základy výchovy a výcviku psů. Kurz bude probíhat každou neděli od 10:00h na cvičišti "Lišťovina". Zájemci o kurz, hlaste se na tel.čísle 737 425874, nebo osobně na cvičišti v Lišťovině, každou neděli od 9:00h.

Školení instruktorů výcviku

16.6.2018 proběhlo na cvičišti Zko Jaroměř "Školení instruktorů výcviku" zakončené závěrečným přezkoušením.Školení úspěšně absolvovali naši členové Smrček P., Takács M., Hlavsová P. , Čechura Z..

 Jarní kurz základní poslušnosti          

31.3.2018 byl ukončen příjem přihlášek do Jarního kurzu základní poslušnosti. Účastníci kurzu absolvují celkem deset lekcí, kde budou seznámeni se základy výchovy a výcviku psů. Kurz probíhá každou ne-děli od 10:00h na cvičišti "Lišťovin.a". Zahájení kurzu je  1.4.2018

Školení krajských a svazových kladečů

24.3.2018 proběhlo na cvičišti Zko Veřovice "Školení krajských a svazových kladečů" , zakončené závěrečnou zkouškou. Zkoušku krajského kladeče úspěšně složili naši členové Stuchlík V., Takács L., Takács M. a Hlavsová P.

V září roku 2018 oslaví Zko Opočno 25 let od založení

V září letošního roku oslavíme čtvrt století činnosti naší organizace.V rámci oslav se uskuteční na našem cvičišti ukázky naší činnosti pro veřejnost.

Z historie naší organizace

Základní kynologická organizace Opočno vznikla v roce 1993 po rozpuštění tehdejší kynologické organizace Dobruška, kde pozemek cvičiště tehdejší Zko byl v rámci restitucí navrácen původnímu majiteli panu Kroupovi z Provozských dolů, který odkoupil klubovnu, která na pozemku stála. Bývalí členové Zko Dobruška p.Dolejší s p.Kubešem začali proto shánět vhodný pozemek v okolí Dobrušky, pro zřízení nového cvičiště a objevili opuštěný fotbalový stadion v Opočně v Lišťovině. Po jednání s TJ Opočno se podařilo odkoupit staré kabiny a po jednání s MÚ Opočno jakožto vlastníkem po-zemku se sjednal dlouhodobý pronájem hřiště. Celý areál včetně kabin byl značně zdevastován, a proto si vyžádal velké úsilí členů Zko Opočno k jeho zprovoznění. Potřeba byly i nemalé finanční pro-středky, které se sháněly kde se dalo. Sehnalo se i několik sponzorů, díky jejichž sponzorským da-rům bylo možno zafinancovat veškeré potřebné opravy areálu. Byla opravena přístupová komuni-kace, zrekonstruována stará budova kabin, zavedena elektřina, zavedena voda, vybudováno WC, vybudován venkovní přístřešek , umístěna buňka na nářadí, postaveny nové odkládací kotce, nové překážky pro psy a také provedeny celkové terénní úpravy. V roce 2012 byla provedena opět celková rekonstrukce cvičiště a parkoviště. Za celou dobu činnosti se ve výboru Zko Opočno vystřídalo něko-lik lidí. Předsedové - Dolejší, který v začáktu vykovánaval i funkci hospodáře, Novák, Lepš, Čejka,Sto-janová, Smrček. Hospodář - Benz, Bártl, Dolejší, Stuchlík. Jednatel - Reško. Poradce chovu - Štěpánek, Růžička. Hlavní výcvikář - Kubeš. Naše organizace měla v minulosti 45-50 členů. V současné době se počet členů ustálil na 21. Nebráníme se však přijímání nových členů z řad zájemců o výcvik a kynologii. Za celou dobu činnosti máme i řadu úspěchů jak na výstavách psů, tak na soutěžích ve sportovní kynologii. Nejúspěšnější z našich členů je p.Kubeš Jiří, který reprezentoval celkem sedm-krát naší organizaci na mistrovstvích světa ve sportovní kynologii a obsadil zde velmi pěkné 22. místo ze 139 startujících z 29 zemí světa. Je také mezinárodním rozhodčím pro výkon psů. V roce 2012 a 2013 se stala Jana Kubešová mistryní mládeže ve výkonu psů a to pokaždé s jiným psem. Na mis-trovství mládeže 2013 měla naše organizace dvě závodnice a na druhém místě se umístila další naše členka Adéla Šenková. Tím společně vyhráli všechny disciplíny a družstvo královehradeckého kraje díky tomu bylo nejúspěšnější z celé republiky. Za celou dobu cvičiště v Opočně složilo vrcholové zkoušky třetího stupně dvanáct psovodů. Tyto vrcholové zkoušky jsou svojí náročností tak těžké, že ne každý je schopen je splnit. Nyní má nakročeno k získání této vrcholové zkoušky třetího stupně Jan Adam, který tuto zkoušku bude absolvovat již se svým druhým psem. V současné době provádíme 2krát do roka kurzy základní poslušnosti pro veřejnost. Účastníci těchto kurzů jsou seznámeni se základy teorie a praxe výchovy a výcviků psů. Uvítáme každého se zájmem o výcvik a kynologi bez rozdílů plemene.

Spuštění nových webových stránek ZKO Opočno

V dubnu roku 2018 bude spuštěn zkušební provoz nových webových stránek naší organizace. Pravděpodobně v měsíci květnu přejdeme na jejich plný provoz. Původní stránky na adrese :  https://www.zkoopocno.estranky.cz/ budou zrušeny.

V září 2013 oslavila naše organizace 20 let své činnosti

Na oslavách 20 let Základní kynologické organizace v Opočně převzal Jiří Dolejší uznání za dosavadní práci v kynologii.