Aktuality

Jarní kurz základní poslušnosti

1.3.2019 byl zahájen příjem přihlášek do jarního kurzu základní poslušnosti, který bude zahájen dne 17.3.2019 na cvičišti "Lišťovina"v Opočně. Účastníci kurzu absolvují celkem deset lekcí, kde budou seznámeni se základy výchovy a výcviku psů. Kurz bude probíhat každou neděli od 10:00h na cvičišti "Lišťovina". Zájemci o kurz, hlaste se na tel.čísle 737 425874, nebo osobně na cvičišti v Lišťovině, každou neděli od 9:00h.        

Výroční členská schůze

13.1.2019 Zveme tímto všechny členy ZKO Opočno na výroční členskou schůzi, která se koná 1.2.2018 v opočenské restauraci Jordánek od 17:00 hodin.

Úhrada členských příspěvků

20.11.2018 Informace pro všechny členy ZKO Opočno - Je možno již platit členské příspěvky na rok 2019. Příspěvky je nutno mít zaplaceny do konce roku 2018,aby se popřípadně upravil seznam členů pro ČKS.Pokud by někdo věděl,že chce členství ukončit a že již nebude chodit cvičit,dejte nám prosím taktéž vědět do konce roku 2018.Příspěvky vybírá Gabriela Malá nebo Julek Reško.

Sportovně-naučná stezka

1.9.2018 start od 9 do 10 hodin na nádvoří zámku, ukončení v Lišťovině. Procházka s plněním zábavných úkolů z historie města, přírody i sportovních disciplín, ukázky výcviku psů apod.

Podzimní kurz základní poslušnosti

16.9.2018 bude zahájen podzimní kurz základní poslušnosti. Účastníci kurzu absolvují celkem deset lekcí, kde budou seznámeni se základy výchovy a výcviku psů. Kurz bude probíhat každou neděli od 10:00h na cvičišti "Lišťovina". Zájemci o kurz, hlaste se na tel.čísle 737 425874, nebo osobně na cvičišti v Lišťovině, každou neděli od 9:00h.

Školení instruktorů výcviku

16.6.2018 proběhlo na cvičišti Zko Jaroměř "Školení instruktorů výcviku" zakončené závěrečným přezkoušením.Školení úspěšně absolvovali naši členové Smrček P., Takács M., Hlavsová P. , Čechura Z..

 Jarní kurz základní poslušnosti          

31.3.2018 byl ukončen příjem přihlášek do Jarního kurzu základní poslušnosti. Účastníci kurzu absolvují celkem deset lekcí, kde budou seznámeni se základy výchovy a výcviku psů. Kurz probíhá každou ne-děli od 10:00h na cvičišti "Lišťovin.a". Zahájení kurzu je  1.4.2018

Školení krajských a svazových kladečů

24.3.2018 proběhlo na cvičišti Zko Veřovice "Školení krajských a svazových kladečů" , zakončené závěrečnou zkouškou. Zkoušku krajského kladeče úspěšně složili naši členové Stuchlík V., Takács L., Takács M. a Hlavsová P.

V září roku 2018 oslaví Zko Opočno 25 let od založení

V září letošního roku oslavíme čtvrt století činnosti naší organizace.V rámci oslav se uskuteční na našem cvičišti ukázky naší činnosti pro veřejnost.

Z historie naší organizace

Základní kynologická organizace Opočno vznikla v roce 1993 po rozpuštění tehdejší kynologické organizace Dobruška, kde pozemek cvičiště tehdejší Zko byl v rámci restitucí navrácen původnímu majiteli panu Kroupovi z Provozských dolů, který odkoupil klubovnu, která na pozemku stála. Bývalí členové Zko Dobruška p.Dolejší s p.Kubešem začali proto shánět vhodný pozemek v okolí Dobrušky, pro zřízení nového cvičiště a objevili opuštěný fotbalový stadion v Opočně v Lišťovině. Po jednání s TJ Opočno se podařilo odkoupit staré kabiny a po jednání s MÚ Opočno jakožto vlastníkem po-zemku se sjednal dlouhodobý pronájem hřiště. Celý areál včetně kabin byl značně zdevastován, a proto si vyžádal velké úsilí členů Zko Opočno k jeho zprovoznění. Potřeba byly i nemalé finanční pro-středky, které se sháněly kde se dalo. Sehnalo se i několik sponzorů, díky jejichž sponzorským da-rům bylo možno zafinancovat veškeré potřebné opravy areálu. Byla opravena přístupová komuni-kace, zrekonstruována stará budova kabin, zavedena elektřina, zavedena voda, vybudováno WC, vybudován venkovní přístřešek , umístěna buňka na nářadí, postaveny nové odkládací kotce, nové překážky pro psy a také provedeny celkové terénní úpravy. V roce 2012 byla provedena opět celková rekonstrukce cvičiště a parkoviště. Za celou dobu činnosti se ve výboru Zko Opočno vystřídalo něko-lik lidí. Předsedové - Dolejší, který v začáktu vykovánaval i funkci hospodáře, Novák, Lepš, Čejka,Sto-janová, Smrček. Hospodář - Benz, Bártl, Dolejší, Stuchlík. Jednatel - Reško. Poradce chovu - Štěpánek, Růžička. Hlavní výcvikář - Kubeš. Naše organizace měla v minulosti 45-50 členů. V současné době se počet členů ustálil na 21. Nebráníme se však přijímání nových členů z řad zájemců o výcvik a kynologii. Za celou dobu činnosti máme i řadu úspěchů jak na výstavách psů, tak na soutěžích ve sportovní kynologii. Nejúspěšnější z našich členů je p.Kubeš Jiří, který reprezentoval celkem sedm-krát naší organizaci na mistrovstvích světa ve sportovní kynologii a obsadil zde velmi pěkné 22. místo ze 139 startujících z 29 zemí světa. Je také mezinárodním rozhodčím pro výkon psů. V roce 2012 a 2013 se stala Jana Kubešová mistryní mládeže ve výkonu psů a to pokaždé s jiným psem. Na mis-trovství mládeže 2013 měla naše organizace dvě závodnice a na druhém místě se umístila další naše členka Adéla Šenková. Tím společně vyhráli všechny disciplíny a družstvo královehradeckého kraje díky tomu bylo nejúspěšnější z celé republiky. Za celou dobu cvičiště v Opočně složilo vrcholové zkoušky třetího stupně dvanáct psovodů. Tyto vrcholové zkoušky jsou svojí náročností tak těžké, že ne každý je schopen je splnit. Nyní má nakročeno k získání této vrcholové zkoušky třetího stupně Jan Adam, který tuto zkoušku bude absolvovat již se svým druhým psem. V současné době provádíme 2krát do roka kurzy základní poslušnosti pro veřejnost. Účastníci těchto kurzů jsou seznámeni se základy teorie a praxe výchovy a výcviků psů. Uvítáme každého se zájmem o výcvik a kynologi bez rozdílů plemene.

Spuštění nových webových stránek ZKO Opočno

V dubnu roku 2018 bude spuštěn zkušební provoz nových webových stránek naší organizace. Pravděpodobně v měsíci květnu přejdeme na jejich plný provoz. Původní stránky na adrese :  https://www.zkoopocno.estranky.cz/ budou zrušeny.

V září 2013 oslavila naše organizace 20 let své činnosti

Na oslavách 20 let Základní kynologické organizace v Opočně převzal Jiří Dolejší uznání za dosavadní práci v kynologii.